Pera Felsefesi, neden PERA


Tümüyle öğrenci odaklı eğitim metodlarımızla, öğrencinin bireysel gelişiminde yüksek fayda hedefleyen, öğrencinin topluma katkı sağlayacak bilgi birikimine ve donanımına kavuşması için, eğitimde nitelikli içerik ve akademik hedefler doğrultusunda, yabancı dili kuvvetli, farklı kültürleri tanıyabilen, evrensel, hayata geniş bir perspektiften bakabilen, kendini ifade edebilen, sanat ile kendini zenginleştirebilen, öğrenciler yetiştirmek, neden Pera ve felsefemizin odak noktasıdır.

Akla gelebilecek Sorular


Çocuğumun eğitimi için neden Pera Ortaokulu’nu tercih etmeliyim?

Çünkü; Pera Ortaokulu’nda kültür dersleri eğitimi, TEOG çalışmaları, 2 dilde Yabancı Dil Eğitimi, Akademik Güzel Sanatlar eğitimi, evrensel, dünya insanı olabilmek adına, AYNI ÇATI altında verilmektedir. Öğrenciler 4 yönde tatminkar, eğitim modelleri ile ortaokul hayatlarını sürdürecek, lise seçiminde özgür, bilinçli ve doğru bir seçim için kendilerini tam olarak yetişmiş, hayata hazır hissedeceklerdir.

 

Pera Ortaokulu’nda nasıl bir eğitim modeli olacak?
Pera Ortaokulu’nda öğrencilerimizin bireysel beceri ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi öncelikli amaçtır.
Sanatın farklı dört disiplini olan Müzik, Resim, Dans, Tiyatro alanları ile ilgili alan bölüm derslerini ve akademik derslerini toplamda en fazla 21 kişilik sınıflarda butik ve özenli bir eğitimle yapacaklardır.
Sanat dersleri içerisinde bulunan yaratıcı drama dersi, öğrencileri kendini keşfetme, yetenek ve becerilerini geliştirme, kendini tanıma ve özgüvenini kazanma da önemli rol oynamaktadır.
Ayrıca, okul sonrası yapılacak çalışmalar ile desteklenen eğitimler de, öğrencinin bilgi birikimi ve donanımı en üst seviyeye çıkacaktır.

 

Çocuğumun Pera Ortaokulu’ndan sonraki seçenekleri nelerdir?
Öğrenci lise kariyerini planlarken Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil alanlarında herhangi bir Anadolu lisesine gidebileceği gibi (TEOG Program destekli) Güzel Sanatlar alanında devam edebilecek yeterli birikim ve donanıma sahip olacaktır. Lise seçimin de kişisel gelişimine uygun hedefleri doğrultusunda, bir çok seçenekle karşılaşacaklardır. Bu arada, Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine girmek isteyen öğrencilere doğrudan geçiş imkanı sağlanacaktır
.

 

Pera Ortaokulu’nda hangi dillerde eğitim veriliyor?
Pera Ortaokulu’nda İngilizce ve İtalyanca dillerinde, iyi derecede okuma, anlama, yazma, konuşma becerileri verilmektedir.
Öğrencilerin okuldaki serbest zamanlarda, konuşma dilini İngilizce veya İtalyanca olarak belirleyerek dili aktif bir biçimde kullanmaları, pratik ve doğal olarak günlük konuşma dili olarak benimsemeleri dil eğitim programlarımız dahilindedir.
Pera Ortaokulu’nda dil eğitimi ‘anadil’ seviyesi amacında öğretilir ve öğrencilerin dili kullanmaları sağlanır. Pera, Dil eğitimini bir ders olmaktan çıkarır ve öğrencinin hayatına adapte eder.

 

 

Pera Ortaokulu’nda aldığı eğitim çocuğumun sosyal hayatını nasıl etkileyecek?
Pera Ortaokulu’nda eğitim alan öğrencilerimiz kendini çekinmeden ifade eden, yaşadığı ülkenin değerlerine bağlı, farklı kültürlere ve deneyime açık, bilimsel çalışmaları yapabilecek düzeyde iki yabancı dile hâkim, sanatsal ve kültürel anlamda donanımlı, duyarlı ve ilkeli bireyler olarak yetiştirilirler.
Sosyal hayatın bir parçası olarak, sanatta farklı bakış açıları edinmeleri için, yerleşkemizi, özgün sanat eserlerinden oluşan yapıtları sergilediğimiz, ünlü mimar Balyanların eseri olan binada açıyoruz.
Uzman eğitim kadromuz, tiyatro, resim, müzik, dans kulüplerimizin etkinlikleriyle öğrencilerimizin gelişimini her yönden destekleyecek olup, kapalı spor salonumuzda bu çalışmalarını sergileme fırsatı bulacaklarlardır.

 

Pera Ortaokulu’nda sınıflar nasıl ?
Pera Ortaokulu’nda sınıflar ve derslikler alışılmışın dışında Klasik sınıf ortamı yerine, teknolojinin tüm nimetleri ile donatılmış kendini rahat ifade edebileceği öğretmeni ile bütünleşebileceği farklı tasarımdaki sınıflarda eğitim göreceklerdir. Bilgisayar derslerini Apple İMAC markası ile, Piyano derslerini ise Profesyonel Grand Piyanolar ile yapacaklardır.