Akla gelebilecek SorularPera Ortaokulu,tümüyle öğrenci odaklı eğitim metodlarına sahiptir. Öğrencininbireysel gelişiminde yüksek fayda hedefler. Bunun için de öğrencinin topluma katkısağlayacak bilgi birikimine ve donanıma kavuşması için onlara eğitim ve öğretimdenitelikli içerik aktarır. Yabancı dili kuvvetli, farklı kültürleri tanıyan, evrensel, hayatageniş bir perspektiften bakan, kendini ifade eden, sanat ile kendini zenginleştiren,geleceğe sağlam adımlarla yürüyen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Çocuğumun eğitimi için neden Pera Ortaokulu’nu tercih etmeliyim?

Pera Ortaokulu’nda öğrenciler MEB’in zorunlu dersler listesindeki derslerin hepsini almaktadır. Böylece merkezi sınavlara hazırlık müfredatı eksiksiz olarak uygulanır. Ancak diğer ortaokullardan farklı olarak verilen seçmeli ders programı sayesinde Pera Ortaokulu’nun farkı belirgin bir şeklide ortaya çıkmaktadır.Eğitimin dikkat çekici özellikleri geleceği duyması, öngörülü olması, çeşitli ve kaliteliiçeriğe sahip olmasıdır.

 

Pera Ortaokulu’nda nasıl bir eğitim modeli vardır?
Pera Ortaokulu’nda öğrencilerimizin bireysel beceri ve hedefleri doğrultusundayönlendirilmesi öncelikli amaçtır. Kişisel gelişeme uygun bir eğitim modeli takip eden okulumuzda her öğrenci mutlakamerkezi sınavlara kendi becerileri, bilgi seviyeleri ve öğrenme durumlarına görehazırlanırlar.Yabancı dilde İngilizce’nin yanı sıra verilen İtalyanca dersleri ile Latin kökenli bir dilede sahip olmaları sağlanmaktadır.Ayrıca sanatın farklı dört disiplini olan Müzik,Resim, Dans, Drama alanlarındaki dersleri uzman bir eğitim kadrosundanalmaktadırlar.Bu şekilde haftalık program, öğrencinin her gün hem zorunlu müfredat derslerini hemde sanatın bir branşından eğitim alacak şekilde planlanmıştır.

 

Pera Ortaokulu’nda hangi dillerde eğitim veriliyor?
Pera Ortaokulu’nda İngilizce ve İtalyanca dillerini okutulmaktadır. Öğrencilerinokuldaki serbest zamanlarda, konuşma dilini İngilizce veya İtalyanca olarakbelirleyerek dili aktif bir biçimde kullanmaları, pratik ve doğal olarak konuşmalarısağlanmaktadır.İngilizce dili okulun zorunlu müfredatındaki süreler kadar verilmektedir. İtalyanca ise haftanın bir günü 4 ders şeklinde verilmektedir. Buradaki amaçöğrencinin yeni bir dil eğitiminde kolay öğrenebileceği ve ilişkide olduğu sanatalanına yakın bir dil olarak görüldüğü için İtalyanca dili tercihi kullanılmıştır. Yabancı dil eğitimlerindeki amaç İngilizce dilini anlama, dinleme, yazma ve konuşmakonularında yeterli seviyeye ulaşmasıdır. Ayrıca İtalyanca dilinin de konuşma, dinleme ve anlama konularında 2 dil seviyesinde iyi bir dereceye kadar gelmesiplanlanmıştır.

 

Çocuğumun Pera Ortaokulu’ndan sonraki seçenekleri nelerdir?
Öğrenci lise kariyerini planlarken merkezi sınavlara hazırlık programlarını takipederek sınavlara girip istediği her hangi bir liseye geçiş imkanı bulur. Ayrıca güzel sanatların her hangi bir alanında devam edebilecek yeterli birikim vedonanıma sahip olacağı için lise seçimini güzel sanatlar olarak da yapabilir.Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girmek isteyen öğrenciler, seçtikleri alanadoğrudan geçiş imkanına sahiptirler. ( Müzik, Resim, Tiyatro, Bale / Dansbölümlerinden biri olabilir.)

 

 

Pera Ortaokulu’nda aldığı eğitim çocuğumun sosyal hayatını nasıl etkileyecek?
Pera Ortaokulu’nda eğitim alan öğrencilerimiz kendini çekinmeden ifade eden,yaşadığı ülkenin değerlerine bağlı, farklı kültürlere ve deneyime açık, bilimselçalışmaları yapabilecek düzeyde iki yabancı dile hâkim, sanatsal ve kültürelanlamda donanımlı, duyarlı ve ilkeli bireyler olarak yetiştirilirler.Sosyal hayatın bir parçası olarak, sanatta farklı bakış açıları edinmeleri için,yerleşkemizdeki özgün sanat eserlerinden oluşan yapıtları izleme imkanına sahipolmaktadırlar. Uzman eğitim kadromuz, tiyatro, resim, müzik, dans kulüplerimizin etkinlikleriyleöğrencilerimizin gelişimini her yönden destekleyecek olup profesyonel çalışmaortamlarını ve sanatın içindeki profesyonellerle birlikte izleme fırsatını bulacaklardır

 

Pera Ortaokulu’nda nasıl sınıflarda ders verilir?
Pera Ortaokulu’nda klasik sınıf ortamlarında müfredat derslerini işleyen öğrenciler, sanat alanındaki derslerini ise ilgili atölyelerde teknolojinin tüm nimetleri ile donatılmışsınıflarda eğitim göreceklerdir. Müzik çalışmalarını müzik atölyelerinde grand piyanolarla yapmaktadırlar. Bale ve Dans bölümleri ise profesyonel bale salonlarında, tiyatro ve drama dersleri ise tam donanımlı tiyatro salonlarında yapılmakta olup, resim atölyeleri, baskı, heykelatölyeleri ve resim çalışma salonları ise öğrencilerin görsel tasarım fikirlerine genişlik katacak düzenlemelerle hazırlamıştır. Okulumuzda 3 performans sahnesi, 1 tiyatro çalışma sahnesi, 2 çalışma atölyesi, 2 profesyonel bale ve dans stüdyosu, 1 drama atölyesi, 8 adet müzik çalışma atölyesi, 1 orkestra odası, 1 çok amaçlı salon, 3 resim atölyesi, 1 fen laboratuarı, 1 kütüphane, 1 bilgisayar odası, sinema TV kayıt ve montaj stüdyosu bulunmaktadır. Ayrıca 1 kapalı 1 açık spor salonu bulunan okulumuz tam donanımlı bir de yemekhane ve kantine sahiptir.